Do 26 czerwca 2020r. w szkole nie będą odbywały się zajęcia.

Istnieje możliwość kontaktu z dyrektorem szkoły i nauczycielami drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Szczegółowe informacje będą na bieżąco przekazywane rodzicom i uczniom pocztą elektroniczną w dzienniku lekcyjnym.

Dodatkowe informacje