na rok szkolny 2019/2020

 DOSTĘPNY JEST W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO NABORU

NA STRONIE INTERNETOWEJ  https://kielce.e-omikron.pl/

Kandydat sam zakłada swoje konto, wybierając opcję „Zarejestruj się”oraz ustala swoje indywidualne hasło dostępu do systemu. Hasło wraz z numerem PESEL kandydata będzie służyło do zalogowania się do systemu po wprowadzeniu wniosku na kolejnych etapach rekrutacji. Kandydat po „zarejestrowaniu” się do systemu będzie musiał podać informację, jaką szkołę ukończył, a systemem na podstawie tej informacji automatycznie przekieruje Kandydata do odpowiedniej oferty w szkołach ponadpodstawowych lub w szkołach ponadgimnazjalnych.

Nie ma możliwości, aby absolwent gimnazjum został zakwalifikowany do klasy przeznaczonej dla absolwentów szkół podstawowych, a uczeń kończący szkołę podstawową został zakwalifikowany do klasy przeznaczonej dla uczniów kończących gimnazjum. Oferta klas w szkołach dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów jest oddzielna, ale z taką samą ilością klas w każdej ze szkół i z takimi samymi profilami.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH REKRUTACII W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO NABORU

Dodatkowe informacje