na rok szkolny 2020/2021

 DOSTĘPNY JEST W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO NABORU (od 17 maja 2021r.)

NA STRONIE INTERNETOWEJ  https://kielce.e-omikron.pl/

Kandydat sam zakłada swoje konto, wybierając opcję „Zarejestruj się” oraz ustala swoje indywidualne hasło dostępu do systemu. Hasło wraz z numerem PESEL kandydata będzie służyło do zalogowania się do systemu po wprowadzeniu wniosku na kolejnych etapach rekrutacji.

 

Dodatkowe informacje