Informacje dla kandydata

W roku szkolnym 2018/2019 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów gimnazjów 3471 miejsc  w 107 oddziałach:

·       58 oddziałów w liceach ogólnokształcących, w tym 3 oddziały mistrzostwa sportowego     

·       41 oddziałów w technikach,              

·       8 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia, w tym 1 oddział w szkole branżowej z oddziałami specjalnymi.      

Dodatkowe informacje