Zasady rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów są takie same. Postępowanie rekrutacyjne dla wszystkich Kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzone jest w tym samym czasie, w tym samym systemie, ale do odrębnych klas. Oferta klas dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów jest taka sama.

Jeśli dla absolwentów szkół podstawowych nie został ogłoszony żaden konkurs, ani olimpiada przedmiotowa oznacza to, że żaden uczeń biorący udział w rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych nie będzie miał punktów z tego tytułu.
Absolwenci gimnazjów biorący udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych i olimpiadach nie mają możliwości zakwalifikowania się do klas przeznaczonych dla absolwentów szkół podstawowych.

 

Szkołę Podstawową w roku szkolnym 2018/2019  kończy 1 527 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (plus 249 uczniów w szkołach specjalnych).

W roku szkolnym 2019/2020 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów gimnazjów
3446 miejsc  w 103 oddziałach:

51 oddziałów w liceach ogólnokształcących, w tym 2 oddziały mistrzostwa sportowego      

40 oddziałów w technikach,               

12 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia, w tym 1 w branżowej szkole z oddziałami specjalnymi.       

 

Gimnazjum  w roku szkolnym 2018/2019 kończy 1 452 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (plus 91 uczniów w szkołach specjalnych).

W roku szkolnym 2019/2020 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów gimnazjów
3446 miejsc  w 103 oddziałach:

51 oddziałów w liceach ogólnokształcących, w tym 2 oddziały mistrzostwa sportowego      

40 oddziałów w technikach,               

12 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia, w tym 1 w branżowej szkole  z oddziałami specjalnymi.     

   

Dodatkowe informacje