W poczuciu odpowiedzialności za przyszłe losy uczniów programu dyplomowego Organizacja Międzynarodowej Matury (IBO) sformułowała regulacje dotyczące dalszej części sesji egzaminacyjnej Maj 2020 biorąc pod uwagę trudne okoliczności wywołane obecną pandemią, konsultując się z uniwersytetami oraz władzami oświatowymi w poszczególnych krajach, a także starając się działać odpowiedzialnie i etycznie.

Decyzje IBO:

  1. egzaminy pisemne zaplanowane na czas od 30 kwietnia do 22 maja nie odbędą się,
  2. uczniowie otrzymają dyplomy, które będą odzwierciedlały ich dotychczasową pracę. Podstawą do ocen dyplomowych będą zadania przesłane za pomocą panelu e-coursework oraz ustalone reguły oceniania oparte na rygorach i kontroli jakości, które obowiązują w programie IB DP.


Dalsze szczegółowe informacje IBO przekaże do 27 marca 2020r. List od dyrektor generalnej IBO, pani Sivy Kumari.

Dodatkowe informacje