IB DSD

VI Liceum Ogólnokształcące im J. Słowackiego w Kielcach ma przyznane certyfikaty:

  • Szkoła Europejska;
  • Szkoła promująca zdrowie;
  • Szkoły odkrywców talentów;
  • Szkoła z Maturą Międzynarodową;
  • Szkoła Partnerska Rządu Republiki Federalnej Niemiec realizująca Program DSD – Deutsches Sprachdiplom.

 

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną i infrastrukturę:

  • każda klasa ma do dyspozycji swoja salę;
  • 3 pracownie komputerowe (45 stanowisk) z dostępem do Internetu;
  • pracownia internetowa do nauki języków obcych;
  • 11 pracowni przedmiotowych, m. in. fizyczna, chemiczna, matematyczna, biologiczna, językowe;
  • sala multimedialna;
  • salonik teatralny im. Salomei Słowackiej – Becu;
  • hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej i widownią na 350 osób;
  • siłownia, sala aerobiku;
  • centrum informatyczno-informacyjne (biblioteka, czytelnia ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu);
  • sklepik szkolny;
  • gabinet pielęgniarki szkolnej;
  • gabinet stomatologiczny.

Bezpieczeństwo:

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają pracownicy obsługi (kontrola i identyfikacja wchodzących) oraz nauczyciele w czasie dyżurów na przerwach. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę w godzinach od 8.00 do 15.10. Szkoła jest monitorowana.

Pomoc psychologiczna:

Uczniowie mają zapewnioną pomoc pedagoga i psychologa. Uczniowie mogą przebywać przed lekcjami i po lekcjach w czytelni, sali kolumnowej lub w tzw. strefie relaksu.

Formy zajęć pozalekcyjnych:

  • koła zainteresowań: polonistyczne, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego, matematyczne, fizyczne, biologiczne, chemiczne, informatyczne, plastyczne;
  • stała współpraca międzynarodowa ze szkołami i instytucjami partnerskimi: regularne wymiany młodzieżowe ze szkołą w Waiblingen w Niemczech;
  • internetowe projekty w ramach programu eTwinning; Brief – Partnerschaften – Projekt Instytutu Goethego;
  • drużyna sanitarna;
  • praktyki dla uczniów klas „medycznych” w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach ;
  • szkolny Klub Turystyczno – Krajoznawczy Autsajder;
  • sudoku;
  • koło brydżowe;
  • Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo;
  • koło ekonomiczne;
  • teatr szkolny;
  • samorząd szkolny;
  • koło biblioteczne (udział w akcji bookcrossing, biblioterapia);
  • zespół teatralny angielskojęzyczny;
  • zespół wokalno-muzyczny;
  • radiowęzeł "JULEK";
  • szkolny dyskusyjny klub filmowo-literacki;
  • sekcje sportowe m. in. piłki siatkowej, nożnej, ręcznej, koszykówki, badmintona, lekkoatletyczna, tenisa stołowego, strzelecka, narciarstwa zjazdowego i szachów;
  • drużyna harcerska "Bukowina";
  • koło fotograficzne Carpe Diem;
  • akcje charytatywne na rzecz domów dziecka i świetlic środowiskowych, akcje społeczne, sprzątanie świata, stale kontakty z pensjonariuszami domu pomocy społecznej;
  • wolontariat w ramach projektu „Rozwój osobisty ucznia”;
  • Szkolne Koło Caritas;
  • dodatkowe zajęcia dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie o dysfunkcji.

 

VI Liceum Ogólnokształcące im J. Słowackiego w Kielcach jako jedyna szkoła w województwie realizuje:

  • PROGRAM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ (matura zdawana w języku angielskim);
  • PROGRAM DSD - DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (6 godzin języka niemieckiego tygodniowo);
  • PRAKTYKI W SZPITALU;
  • ZAPROGRAMUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ (organizacja zajęć dodatkowych z programowania oraz wakacyjnych praktyk przez firmę Transition Technologies)

Dodatkowe informacje