IB DSD

VI Liceum Ogólnokształcące im J. Słowackiego w Kielcach ma przyznane certyfikaty:

 • Szkoła Europejska;
 • Szkoła promująca zdrowie;
 • Szkoły odkrywców talentów;
 • Szkoła z Maturą Międzynarodową;
 • Szkoła Partnerska Rządu Republiki Federalnej Niemiec realizująca Program DSD – Deutsches Sprachdiplom;
 • Szkoła objęta patronatem Politechniki Świętokrzyskiej dająca możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów CISCO.

 

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną i infrastrukturę:

 • każda klasa ma do dyspozycji swoja salę;
 • 3 pracownie komputerowe (45 stanowisk) z dostępem do Internetu;
 • pracownia internetowa do nauki języków obcych;
 • 11 pracowni przedmiotowych, m. in. fizyczna, chemiczna, matematyczna, biologiczna, językowe;
 • sala multimedialna;
 • salonik teatralny im. Salomei Słowackiej – Becu;
 • hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej i widownią na 350 osób;
 • siłownia, sala aerobiku;
 • centrum informatyczno-informacyjne (biblioteka, czytelnia ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu);
 • sklepik szkolny;
 • gabinet pielęgniarki szkolnej;
 • gabinet stomatologiczny.

Bezpieczeństwo:

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają pracownicy obsługi (kontrola i identyfikacja wchodzących) oraz nauczyciele w czasie dyżurów na przerwach. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę w godzinach od 8.00 do 15.10. Szkoła jest monitorowana.

Pomoc psychologiczna:

Uczniowie mają zapewnioną pomoc pedagoga i psychologa. Uczniowie mogą przebywać przed lekcjami i po lekcjach w czytelni, sali kolumnowej lub w tzw. strefie relaksu.

Formy zajęć pozalekcyjnych:

 • koła zainteresowań: polonistyczne, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego, matematyczne, fizyczne, biologiczne, chemiczne, informatyczne, plastyczne;
 • stała współpraca międzynarodowa ze szkołami i instytucjami partnerskimi: regularne wymiany młodzieżowe ze szkołą w Waiblingen w Niemczech;
 • internetowe projekty w ramach programu eTwinning; Brief – Partnerschaften – Projekt Instytutu Goethego;
 • drużyna sanitarna;
 • praktyki dla uczniów klas „medycznych” w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach ;
 • szkolny Klub Turystyczno – Krajoznawczy Autsajder;
 • sudoku;
 • koło brydżowe;
 • Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo;
 • koło ekonomiczne;
 • teatr szkolny;
 • samorząd szkolny;
 • koło biblioteczne (udział w akcji bookcrossing, biblioterapia);
 • zespół teatralny angielskojęzyczny;
 • zespół wokalno-muzyczny;
 • radiowęzeł "JULEK";
 • szkolny dyskusyjny klub filmowo-literacki;
 • sekcje sportowe m. in. piłki siatkowej, nożnej, ręcznej, koszykówki, badmintona, lekkoatletyczna, tenisa stołowego, strzelecka, narciarstwa zjazdowego i szachów;
 • drużyna harcerska "Bukowina";
 • koło fotograficzne Carpe Diem;
 • akcje charytatywne na rzecz domów dziecka i świetlic środowiskowych, akcje społeczne, sprzątanie świata, stale kontakty z pensjonariuszami domu pomocy społecznej;
 • wolontariat w ramach projektu „Rozwój osobisty ucznia”;
 • Szkolne Koło Caritas;
 • dodatkowe zajęcia dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie o dysfunkcji.

 

VI Liceum Ogólnokształcące im J. Słowackiego w Kielcach jako jedyna szkoła w województwie realizuje:

 • PROGRAM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ (matura zdawana w języku angielskim);
 • PROGRAM DSD - DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (6 godzin języka niemieckiego tygodniowo);
 • PRAKTYKI W SZPITALU;
 • ZAPROGRAMUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ (organizacja zajęć dodatkowych z programowania oraz wakacyjnych praktyk przez firmę Transition Technologies)
 • MOŻLIWOŚĆ UKOŃCZENIA WYBRANYCH KURSÓW CISCO i UZYSKANIA MIĘDZYNARODOWYCH CERTYFIKATÓW (patronat Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie kształcenia w obszarze teleinformatyki)

Dodatkowe informacje