Natan Barwiński – laureat nagrody „Nadzieje Kielc” oraz zdobywca tytułu „Uczeń Roku 2017/2018” w VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.

Natan Barwiński to uczeń o wyjątkowej osobowości, jest ambitny, odpowiedzialny, chętnie podejmuje nowe wyzwania. Wyróżnia się bardzo wysokim poziomem intelektualnym, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w jego wynikach w nauce ( w klasie trzeciej uzyskał średnią ocen 5,89 i wzorową ocenę z zachowania, natomiast średnia jego ocen z trzech lat nauki to 5,59), jak i w jego znaczących osiągnięciach, szczególnie z dziedziny ekonomii.

W roku szkolnym 2017/2018 został laureatem II Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, zajmując II miejsce w kraju. W tym samym roku jako jedyny uczeń z województwa świętokrzyskiego uzyskał  tytuł finalisty XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Natan zakwalifikował się także do finału II Wojewódzkiej Olimpiady Bankowo-Finansowej. Do sukcesów Natana w roku szkolnym 2017/2018 należy dodać tytuł Wicemistrza Pierwszej Pomocy w organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż XXVI Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, które odbyły się w dniach 7-9 czerwca w Rzeszowie. Tytuł ten Natan wywalczył wraz z Drużyną Pierwszej Pomocy VI LO, w której działa z ogromnym zaangażowaniem, zajmując się m. in. szkoleniem młodszych koleżanek i kolegów.

W roku szkolnym  2016/2017 Natan uzyskał tytuł finalisty XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, zajął I miejsce w I Wojewódzkiej Olimpiadzie Bankowo-Finansowej oraz został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze  Młodzieżowe Przedsiębiorstwo.

W czasie nauki w liceum Natan Barwiński dał się poznać jako wybitny uczeń, ale przede wszystkim jako osoba niezwykle skromna, empatyczna i – co najważniejsze - bardzo lubiana przez rówieśników.

Dodatkowe informacje