Komisja kwalifikacyjna sprawująca nadzór nad przebiegiem konkursu na szkolne miniprzedsiębiorstwo dokonała w dniach 2 – 8 marca 2013 r. oceny działalności zgłoszonych do konkursu projektów. Po wnikliwej analizie przesłanych raportów z działalności oraz ocenie raportów miesięcznych Komisja postanowiła przyznać tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2013 firmie CosmoVoucher.

Serdecznie gratulujemy przedsiębiorczym wspólnikom naszego szkolnego miniprzedsiębiorstwa! Więcej

Dodatkowe informacje