Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

edycja XIII

odbędzie się w środę 11 grudnia 2013 roku w siedzibie naszej szkoły

- Zgłoszenia do 18 listopada do prof. AGATY MAKOWSKIEJ !!!

- Koszt uczestnictwa – 9 zł od ucznia.

INFORMACJA O KONKURSIE

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs będzie testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania, a w szczególności elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, w tym o kulturze brytyjskiej. Na stronie www.jersz.pl można bezpłatnie pobrać arkusze zadań z lat ubiegłych

W konkursie nie ma przegranych. Każdy uczestnik otrzyma motywacyjno - edukacyjny gadżet, razem z oficjalnymi wynikami.

NAGRODY DLA LAUREATÓW:

- tygodniowy udział w Wakacyjnym Obozie Talentów [Dofinansowany w 100% lub 82% wartości]

- bony upominkowe do wykorzystania w internetowej księgarni Gandalf.com.pl [np. o wartości 100 zł, 200 zł lub 250 zł]

WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW:

Wyróżnienia dla uczniów biorących udział w konkursach programu Łowimy Talenty są przyznawane na 4 poziomach:

1. Dyplom Laureata otrzymuje każdy nagrodzony w konkursie uczeń za najwyższe wyniki w danym konkursie.

2. Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku w konkursie otrzyma odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 85% punktów w danym konkursie.

3. Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku otrzyma uczeń, który przekroczy próg 80% punktów.

4. Pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom Uczestnika Konkursu.

Progi mogą zostać obniżone. Wyróżnienia są przekazywane do szkół łącznie z wynikami danego konkursu. Od bieżącej edycji konkursu na dyplomach znajdować się również będą informacje na temat pozycji ucznia w rankingu ogólnopolskim i wojewódzkim. Ranking Laureatów będzie dostępny na stronie www.jersz.pl.

 

Dodatkowe informacje