W piątek, 8 listopada 2013 r. o godz. 10.00 odbędą się eliminacje etapu szkolnego XXXVII Olimpiady Języka Niemieckiego. Do I stopnia olimpiady przystąpi w naszej szkole 15 uczniów. Po dokonaniu weryfikacji prac Komitet Okręgowy zawiadomi szkoły o zakwalifikowaniu ich uczniów do 2. etapu w ciągu 4 tygodni od eliminacji szkolnych. Uczestnik przystępujący do 1. i 2. etapu Olimpiady Języka Niemieckiego powinien wykazać się znajomością materiału językowego, zawartego w programie nauczania języka niemieckiego szkoły ponadgimnazjalnej. W 2. etapie uczeń powinien wykazać się ponadto wiadomościami z zakresu zagadnień współczesnych, literatury i nowszej (od 2. poł. XIX w.) historii niemieckiego obszaru językowego. Uczestnicy 2. i 3. etapu powinni się zapoznać z dodatkowymi źródłami w języku niemieckim lub polskim. Zaleca się również czytanie czasopism krajowych i zagranicznych, informujących o wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych niemieckiego obszaru językowego. Uczestnicy Olimpiady piszą test na wszystkich trzech stopniach eliminacji w ciągu dwóch godzin lekcyjnych.


Opiekun konkursu: p. Magdalena Charuba

Dodatkowe informacje