Nasza szkoła została zakwalifikowana do corocznego konkursu tłumaczeniowego JUVENES TRANSLATORES pod patronatem Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Ponieważ bieżący rok jest Europejskim Rokiem Obywateli, teksty konkursowe dotyczyć będą tematyki związanej z obywatelstwem UE. Konkurs odbędzie się 28 listopada 2013 r. a wezmą w nim udział uczniowie urodzeni w 1996 roku, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie do 7 listopada i przejdą pozytywnie eliminacje szkolne.

Opiekun konkursu: p. Agnieszka Twardowska

Dodatkowe informacje