Konkurs odbył się 20 listopada 2013r. o godz. 12:45. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs był testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania z poszerzeniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Na stronie www.jersz.pl dostępny jest zakres bloków tematycznych konkursu oraz arkusze konkursowe zadań z lat ubiegłych. Dodatkowych informacji udziela p. Sabina Filipiak.

Dodatkowe informacje