VI LO gościło już po raz dziesiąty gimnazjalistów z Kielc i województwa świętokrzyskiego.  Około siedemdziesięciu uczniów wzięło udział 20 marca 2014 roku w X edycji naszego konkursu „Mini – Olimpiada”. Nad konkursem sprawdzającym znajomość języka angielskiego i wiedzę o krajach anglojęzycznych honorowy patronat objął Świętokrzyski Kurator Oświaty. Naszą imprezę uświetnił pracownik naukowy Instytutu Filologii Obcych UJK  dr Sylwester Łodej, dzięki któremu zdolna młodzież miała możliwość uczestnictwa w profesjonalnych warsztatach prowadzonych przez pracownika uczelni wyższej.

W związku z 10 rocznicą „ Mini – Olimpiady” postanowiliśmy nagrodzić dziesięciu najlepszych miłośników języka i kultury angielskiej. Reprezentują oni Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 26, I Społeczne Gimnazjum w Kielcach oraz Gimnazjum w Bielinach i I Gimnazjum w Chęcinach. Wspomniani gimnazjaliści wzięli udział w II etapie konkursu – teście ustnym, który miał miejsce 31 marca. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 19 maja 2014 roku.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, dziękujemy za współpracę i zapraszamy za rok.

Dodatkowe informacje