W roku szkolnym 2023/2024 zdający egzamin maturalny - zarówno obecni uczniowie klas czwartych jak i absolwenci ubiegłych lat - składają deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej, a wygenerowany wydruk składają:

  • absolwenci - w sekretariacie szkoły do 7 lutego 2024r.
  • uczniowie klas czwartych - u wychowawcy klasy do 29 września 2023r.

Po złożeniu deklaracji zmian w deklaracji może dokonać tylko dyrektor szkoły. Uczeń potrzebę dokonania zmian zgłasza w sekretariacie szkoły do 7 lutego 2024r.

Instrukcja o sposobie wypełniania deklaracji maturalnej w postaci elektronicznej

Dodatkowe informacje