30 i 31 marca 2023 – Giełda Szkół Ponadpodstawowych

22 kwietnia 10.00 -13.00 – Dzień Otwartej Szkoły

15 maja – 31 maja – złożenie wniosku rekrutacyjnego do oddziału międzynarodowego lub oddziałów dwujęzycznych oraz deklaracji przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych

15 maja – 21 czerwca – złożenie wniosku rekrutacyjnego z wyłączeniem oddziału międzynarodowego i oddziałów dwujęzycznych

2 czerwca – sprawdzian kompetencji z języka angielskiego
5 czerwca – sprawdzian kompetencji z języka niemieckiego

Dodatkowe informacje