Rada Rodziców przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego

ul. Gagarina 5

25-031 Kielce

NIP:959-101-44-40

Nr rachunku:

35 1020 2629 0000 9102 0009 1140

PKO BP SA Oddział I w Kielcach

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020;

Przewodnicząca – Pani Joanna Szproch

Wiceprzewodniczący – Pan Andrzej Radek

Sekretarz – Pani Kuziel-Ozdoba

Skarbnik – Pani Agnieszka Kowalska

 

Rada Rodziców, działająca przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, uprzejmie informuje, iż w dniu 19.09.2019 r. podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2019/2020 firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Jest to ta sama oferta, która obowiązywała w zeszłym roku szkolnym.  

Składka roczna wynosi 50 zł, przy sumie ubezpieczenia 21 000 zł. Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. w przypadku uczniów klas pierwszych i drugich, a dla uczniów klas maturalnych okres ten został wydłużony do 31.10.2020 r.

Polisa zapewnia uczniom ochronę przez cały rok i na całym świecie. Obejmuje swoją ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, m.in. śmierć wskutek NW, trwały uszczerbek wskutek NW, koszty leczenia wskutek NW, pobyt w szpitalu wskutek NW, pokrycie kosztów rehabilitacji w skutek NW.

 

UWAGA!!!

Zmiana opiekuna

Opiekun indywidualny dla uczniów VI LO:

Pani Beata Fijałkowska

Tel. 791-005-207

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

LIKWIDACJA SZKODY Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

NR  POLISY  UBEZPIECZENIOWEJ
W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

 COMPENSA   T.U.  S.A
 POLISA  typ  184  nr  1040908

 

Komitet Studniówkowy działający przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach informuje, że opłata za studniówkę, która odbędzie się 04.01.2020 r. w Best Western GRAND Hotel w Kielcach, wynosi:

570,00 zł  - za parę (uczeń III klasy VI LO im. J. Słowackiego + os. towarzysząca niebędąca uczniem III klasy VI LO),
350,00 zł – za ucznia III klasy VI LO im. J. Słowackiego.

Opłatę za studniówkę prosimy wpłacać w terminach określonych harmonogramem
na konto:

Rada Rodziców przy VI LO
PKO BP SA I Oddział w Kielcach
Nr konta: 72 1020 2629 0000 9202 0218 7565

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa ucznia.

Harmonogram wpłat:

- zaliczka 100,00 zł do 31.10.2019 r. – dotyczy wszystkich uczestników,

- rata 250,00 zł do 30.11.2019 r. – dotyczy wszystkich uczestników,

- rata 220,00 zł do 10.12.2019 r. – dotyczy tylko osób deklarujących udział z osobą towarzyszącą spoza klasy maturalnej VI LO.

 REGULAMIN STUDNIÓWKI 2020

Dziękujemy za dochowanie terminów wpłat.

 

 

 


 

 

Dodatkowe informacje