Rada Rodziców przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego

ul. Gagarina 5

25-031 Kielce

UWAGA! Zmiana konta

Nr rachunku:

53 1090 2590 0000 0001 4848 3054

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodniczący – Pani Agnieszka Kowalska

Zastępca Przewodniczącego – Pan Michał Koncewicz

Zastępca Przewodniczącego – Pan Andrzej Radek

Sekretarz – Pan Dariusz Saletra

Skarbnik – Pan Grzegorz Solarz

Rada Rodziców, działająca przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego
w Kielcach, uprzejmie informuje, iż w dniu 08.09.2021 r. podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2021/2022 firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

Jest to ta sama oferta, która obowiązywała w zeszłym roku szkolnym.

NR POLISY UBEZPIECZENIOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

COMPENSA T.U. S.A.

POLISA typ 184 nr 1075687

Składka roczna wynosi 50,00 zł, przy sumie ubezpieczenia 21 000,00 zł. Okres ubezpieczenia od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. w przypadku uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, a dla uczniów klas maturalnych okres ten został wydłużony do 31.10.2022 r.

Polisa zapewnia uczniom ochronę przez cały rok i na całym świecie. Obejmuje swoją ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, m.in. śmierć wskutek NW, trwały uszczerbek wskutek NW, koszty leczenia wskutek NW, pobyt w szpitalu wskutek NW, pokrycie kosztów rehabilitacji w skutek NW.

 

UWAGA!!!

Zmiana opiekuna

Opiekun indywidualny dla uczniów VI LO:

PANI JAGODZIŃSKA ALICJA
tel. : 519-065-448

drugi numer telefonu do zgłaszania szkód z ubezpieczenia NNW w Compensa :

530-438-148

 

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

LIKWIDACJA SZKODY Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

FORMY ZGŁOSZENIA SZKODY

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

STUDNIÓWKA

Regulamin studniówki

Informacje dla uczniów

 

 

 


 

 

Dodatkowe informacje