Rada Rodziców przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego

ul. Gagarina 5

25-031 Kielce

Nr rachunku:

35 1020 2629 0000 9102 0009 1140

PKO BP SA Oddział I w Kielcach

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodniczący – Pani Joanna Szproch

Zastępca Przewodniczącego  – Pani Agnieszka Kowalska

Sekretarz – Pan Andrzej Radek

Skarbnik – Pan Tomasz Kozłowski

Rada Rodziców, działająca przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego
w Kielcach, uprzejmie informuje, iż w dniu 22.09.2020 r. podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2020/2021 firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Jest to ta sama oferta, która obowiązywała w zeszłym roku szkolnym. 

NR  POLISY  UBEZPIECZENIOWEJ W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021 COMPENSA   T.U.  S.A POLISA  typ  184  nr  1058778

Składka roczna wynosi 50 zł, przy sumie ubezpieczenia 21 000 zł. Okres ubezpieczenia od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. w przypadku uczniów klas pierwszych i drugich, a dla uczniów klas maturalnych okres ten został wydłużony do 31.10.2021 r.

Polisa zapewnia uczniom ochronę przez cały rok i na całym świecie. Obejmuje swoją ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, m.in. śmierć wskutek NW, trwały uszczerbek wskutek NW, koszty leczenia wskutek NW, pobyt w szpitalu wskutek NW, pokrycie kosztów rehabilitacji w skutek NW.

 

UWAGA!!!

Zmiana opiekuna

Opiekun indywidualny dla uczniów VI LO:

PANI JAGODZIŃSKA ALICJA
tel. : 519065448

 

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

LIKWIDACJA SZKODY Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

FORMY ZGŁOSZENIA SZKODY

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

 

 

 

 


 

 

Dodatkowe informacje