Rada Rodziców - aktualności

Rada Rodziców przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego

ul. Gagarina 5

25-031 Kielce

NIP:959-101-44-40

Nr rachunku:

35 1020 2629 0000 9102 0009 1140

PKO BP SA Oddział I w Kielcach

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodniczący – Pan Rafał Boroński

Wiceprzewodniczący – Pan Paweł Kubicki

Sekretarz – Pani Katarzyna Pinda

Skarbnik – Pani Katarzyna Chudzicka

 

Rada Rodziców, działająca przy VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, uprzejmie informuje, iż w dniu 18.09.2017 r. podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2017/2018. Po analizie wszystkich złożonych ofert, wybrano Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., które złożyło najkorzystniejszą ofertę.

Składka roczna wynosi 48 zł, przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł. Okres ubezpieczenia od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. w przypadku uczniów klas pierwszych i drugich, a dla uczniów klas maturalnych okres ten został wydłużony do 31.10.2018 r.

Polisa zapewnia uczniom ochronę przez cały rok i na całym świecie. Obejmuje swoją ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, m.in. śmierć wskutek NW, trwały uszczerbek wskutek NW, koszty leczenia wskutek NW, pobyt w szpitalu wskutek NW, pokrycie kosztów rehabilitacji w skutek NW.

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW

LIKWIDACJA SZKODY Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 

Dodatkowe informacje