Rada Rodziców - aktualności

Rada Rodziców przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego

ul. Gagarina 5

25-031 Kielce

NIP:959-101-44-40

Nr rachunku:

35 1020 2629 0000 9102 0009 1140

PKO BP SA Oddział I w Kielcach

Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodniczący – Pan Rafał Boroński

Wiceprzewodniczący – Pan Paweł Kubicki

Sekretarz – Pani Katarzyna Pinda

Skarbnik – Pan Tomasz Kasperek

 

NR  POLISY  UBEZPIECZENIOWEJ W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017:

PZU  ŻYCIE –   JKB  1087 1038

 

 

Dodatkowe informacje