Rada Rodziców - aktualności

Rada Rodziców przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego

ul. Gagarina 5

25-031 Kielce

NIP:959-101-44-40

Nr rachunku:

35 1020 2629 0000 9102 0009 1140

PKO BP SA Oddział I w Kielcach

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodniczący – Pan Rafał Boroński

Wiceprzewodniczący – Pan Paweł Kubicki

Sekretarz – Pani Katarzyna Pinda

Skarbnik – Pani Katarzyna Chudzicka

 

Rada Rodziców, działająca przy VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, uprzejmie informuje, iż w dniu 18.09.2017 r. podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2017/2018. Po analizie wszystkich złożonych ofert, wybrano Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., które złożyło najkorzystniejszą ofertę.

Składka roczna wynosi 48 zł, przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł. Okres ubezpieczenia od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. w przypadku uczniów klas pierwszych i drugich, a dla uczniów klas maturalnych okres ten został wydłużony do 31.10.2018 r.

Polisa zapewnia uczniom ochronę przez cały rok i na całym świecie. Obejmuje swoją ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, m.in. śmierć wskutek NW, trwały uszczerbek wskutek NW, koszty leczenia wskutek NW, pobyt w szpitalu wskutek NW, pokrycie kosztów rehabilitacji w skutek NW.

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW

LIKWIDACJA SZKODY Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

NR  POLISY  UBEZPIECZENIOWEJW  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

COMPENSA   T.U.  S.A

POLISA  typ  184  nr  1010268

Kielce, 16.10.2017 r.

Komitet Studniówkowy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach informuje o kosztach udziału w balu przedmaturalnym który odbędzie się w dniu 10.02.2018 roku

w BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach

  1. Koszt udziału maturzysty VI LO w Kielcach:

400 zł/os

  1. Koszt udziału osoby towarzyszącej nie będącej maturzystą VI LO w Kielcach:

210 zł/os

Rodzice osób, które wyrażają chęć uczestnictwa w imprezie studniówkowej proszeni są o wpłatę pieniędzy na konto:

Rada Rodziców przy VI LO im. J. Słowackiego

25-031 Kielce, ul. Gagarina 5

72 1020 2629 0000 9202 0218 7565

PKO Bank Polski S.A

Tytułem: nazwisko i imię ucznia, klasa, jednorazowo/nr raty
wzór: Kowalski Jan, 3a, jednorazowo

Pieniądze proszę wpłacać jednorazowo lub w ratach:

1 rata          do 30 października 2017 r.  minimum 150zł

2 rata          do 30 listopada 2017 r. minimum 150zł + 110zł za os. tow.

3 rata         do 18 grudnia 2017 r. – minimum 100zł +100zł za os. tow.

18 GRUDNIA JEST OSTATECZNYM TERMINEM PŁATNOŚCI !!!

 

Dodatkowe informacje