Festiwal Młodych Geografów

Konferencja Młodych Geografów w Słowaku

W piątek, dnia 17 lutego 2017 roku, nauczyciele geografii naszej szkoły (p. Mariusz Kowalczyk, p. Beata Ubowska oraz p. Agata Górniak) we współpracy z paniami Lidią Pasich oraz Izabelą Juszkiewicz ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w ramach Akademii Twórczej Dydaktyki zorganizowali w naszej szkole Konferencję Młodych Geografów. Idea Młodzieżowej Konferencji Naukowej polega na stworzeniu możliwości uczniom szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych konkretną dyscypliną naukową zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności, a także na promowaniu ich potencjału w województwie świętokrzyskim. W naszej szkole zorganizowano Młodzieżową Konferencję Naukową „Geografia turyzmu, geografia fizyczna i geografia społeczno-ekonomiczna przedmiotem badań i obserwacji naukowych”.

Gośćmi naszej konferencji byli uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań naukowych z zakresu geografii społeczno - ekonomicznej (Klaudia Sławińska i Małgorzata Pietrala, VI LO w Kielcach, „Do jakiego stopnia centrum Kielc spełnia charakterystykę CBD”), geografii fizycznej (Paweł Piotrowski, ZSP nr 2, Technikum nr 8 w Kielcach, „Walory naukowo – dydaktyczne rezerwatu geologicznego Góra Miedzianka”; Magdalena Nowak, Justyna Zając i Mateusz Klimczyk, I LO we Włoszczowie; „Dolina Pilicy – ocena stanu środowiska”), a także geografii turyzmu, w którym to panelu uczniowie ciekawie opowiedzieli o swoich podróżach (Katarzyna Prędka, Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Kielcach, „Grecja mój żeglarski raj”; Karol Ludwinek, VI LO w Kielcach, „Rajd Paryż – Dakar/ Ameryka Południowa”; Laura Lee, VI LO w Kielcach, „Korea Południowa”).

 Prezentacji uczniów przyglądali się i wysłuchali nasi goście: Kazimierz Mądzik (kurator świętokrzyski), Jacek Staromłyński (wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty), Jacek Wołowiec (dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), Krzysztof Łysak (wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), dr Mirosław Mularczyk (pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Renata Walęcka (dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach), Lidia Pasich inicjatorka Akademii Twórczej Dydaktyki oraz Marcin Marciniewski (przewodnik świętokrzyski, podróżnik). Uczniowie, którzy zechcieli zaprezentować swoje osiągnięcia, otrzymali upominki i dyplomy.

Po prezentacjach uczniów nadszedł czas na prezentację naszego gościa, pana Marcina Marciniewskiego; opowiedział nam on o mało znanej atrakcji naszego regionu – Kopalni uranu „Staszic” w Rudkach w okolicy Nowej Słupi. Serdecznie dziękujemy za tak ciekawą i odkrywczą prezentację.

Konferencję zakończył pan dr Mirosław Mularczyk, który dokonał podsumowania wszystkich prezentacji, wskazał na mocne i słabe strony przedstawionych badań.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie, uczniom zaś gratulujemy sukcesów oraz dziękujemy, że zechcieliście się nimi z nami podzielić!

Festiwal Młodych Geografów

21 listopada 2013r. w naszej szkole po raz pierwszy został zorganizowany Festiwal Młodych Geografów. Inicjatywa skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych, objęta honorowym patronatem Prezydenta Kielc i Kurator Świętokrzyskiego ma na celu zainteresowanie geografią jako nauka interdyscyplinarną. Zwycięzcami  pierwszej edycji pod hasłem „Góry świata” zostali uczniowie gimnazjum z Daleszyc.

Gratulujemy!

 


Dodatkowe informacje