MINI OLIMPIADA  PO RAZ SIEDEMNASTY

Regulamin Mini Olimpiady Języka Angielskiego

Ulotka

Przykładowe zadania

Konkurs  "Mini Olimpiada Języka Angielskiego" został objęty
honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

 

Dodatkowe informacje