VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA I OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019
 

3. 09. 2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19.

900

10. 09. 2018r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

1700

12. 10. 2018r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 
22. 10. 2018r. Dzień otwartej szkoły.

1700
23. 12. 2018r.
–  31. 12. 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna.  
21. 12. 2018r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 
7. 01. 2019r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

1530
9. 01. 2019r. Plenarna rada pedagogiczna.

1035
10. 01. 2019r. Dzień otwartej szkoły. 

1700
11. 01. 2019r. Koniec I okresu.

 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA II OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019
 

14. 01. 2019r.
–27. 01. 2019r.

Ferie zimowe.

 

11. 03. 2019r.

Dzień otwartej szkoły.
Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas III.

1700

10.04.2019r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach III.

 

 
15. 04. 2019r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas III.

1530 
17. 04. 2019r.

Plenarna rada pedagogiczna klas III.  1035

18. 04. 2019r.
-23.04.2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

 
26. 04. 2019r. Zakończenie zajęć w klasach III.

900
6. 05. 2019r.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego w programie Międzynarodowej Matury

 
13. 05. 2019r. Dzień otwartej szkoły.
Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas I i II.
 
1700
12. 06. 2019r. Wystawienie ocen rocznych w klasach I i II.

 
17. 06. 2019r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I i II.

1530
19. 06. 2019r. Plenarna rada pedagogiczna.

1035
21. 06. 2019r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

900

 

 


 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2018/2019

 

Data

Uwagi

 31.10.2018r.
środa

 

 2.11.2018r.
piatek

 

29.04.2019r.
poniedziałek

 

30.04.2019r.
wtorek

 

 2.05.2019r.
czwartek

 

 6. 05. 2019r.
poniedziałek

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (PP i PR)

 7. 05. 2019r.
wtorek

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PP)

  8. 05. 2019r.
środa

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PP i PR)

 9. 05. 2019r.
czwartek

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PR)

 10. 05. 2019r.
piątek

Pisemny egzamin maturalny z biologii (PR)

 

 

 

Dodatkowe informacje