VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA I OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022

 

Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1.09.2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21.

930

7.09.2020r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

1700

13.10.2020r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 

26.10.2020r.

Dzień otwartej szkoły.

1700

23.12.2020r.–
31.12.2020r.

Zimowa przerwa świąteczna.

 

04.01.2021r. –
7.01.2021r.

Ferie zimowe.

 

18.01.2021r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 

21.01.2021r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

 

22.01.2021r.

Koniec I okresu.

 

25.01.2021r.

Plenarna rada pedagogiczna.

 

25.01.2021r.

Dzień otwartej szkoły.

1700

 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA II OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022
 

22.03.2021r.

Dzień otwartej szkoły.

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas III.

1700  

21.04.2021r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach III.

 

26.04.2021r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas III.

 

28.04.2021r.

Plenarna rada pedagogiczna klas III. 

 

1.04.2021r.–
6.04.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

30.04.2021r.

Zakończenie zajęć w klasach III.

930

4.05.2021r.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego w programie Międzynarodowej Matury.

 

17.05.2021r.

Dzień otwartej szkoły.

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas I i II.

1700  

16.06.2021r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach I i II.

 

21.06.2021r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I i II.

 

23.06.2021r.

Plenarna rada pedagogiczna.

 

25.06.2021r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

930

 


 Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2021/2022

 

Data

Uwagi

1.

2.11.2020r.
poniedziałek

 

2.

4.06.2021r.
piątek

 

3.

4.05.2021r.
wtorek

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (PP)

4.

5.05.2021r.
środa

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PP)

5.

6.05.2021r.
czwartek

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PP)

6.

7.05.2021r.
piątek

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PR)

7.

11.05.2021r.
wtorek

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PR)

8.

12.05.2021r.
środa

Pisemny egzamin maturalny z biologii (PR)

9.

14.05.2021r.
piątek

Pisemny egzamin maturalny z chemii (PR)

10.

marzec 2021 r.

1 dzień wolny od zajęć dydaktycznych na przeprowadzenie matury próbnej.

   

Dodatkowe informacje