VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA I OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021
 

1. 09. 2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21.

930

7. 09. 2020r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

1700

13. 10. 2020r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 
26. 10. 2020r. Dzień otwartej szkoły.

1700

23. 12. 2020r.
– 
31. 12. 2020r.


Zimowa przerwa świąteczna.

 

5. 01. 2021r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 
11. 01. 2021r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

 
13. 01. 2021r. Plenarna rada pedagogiczna.

 
15. 01. 2021r. Koniec I okresu.

 
18. 01. 2021r. Dzień otwartej szkoły.

 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA II OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021
 

15. 02. 2021r.

28. 02. 2021r.

Ferie zimowe.

 

12. 03. 2021r.

Dzień otwartej szkoły.
Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas III.

1700

21.04.2021r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach III.

 

 
26. 04. 2021r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas III.

 
28. 04. 2021r.

Plenarna rada pedagogiczna klas III.   

1. 04. 2021r.
-
6.04.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

 
30. 04. 2021r. Zakończenie zajęć w klasach III.

930
4. 05. 2021r.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego w programie Międzynarodowej Matury

 
17. 05. 2021r. Dzień otwartej szkoły.
Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas I i II.
 
1700
16. 06. 2021r. Wystawienie ocen rocznych w klasach I i II.

 
21. 06. 2021r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I i II.

 
23. 06. 2021r. Plenarna rada pedagogiczna.

 
25. 06. 2021r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

930

 

 


 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2020/2021

 

Data

Uwagi

 2.11.2020r.
poniedziałek

 

 4.06.2021r.
piątek

 

4.05.2021r.
wtorek

 Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (PP)

5.05.2021r.
środa

 Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PP)

6.05.2021r.
czwartek

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PP)
7.05.2021r.
piątek
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PR)
11.05.2021r.
wtorek
Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PR)
12.05.2021r.
środa
Pisemny egzamin maturalny z biologii (PR)
14.05.2021r.
piątek
Pisemny egzamin maturalny z chemii (PR)
marzec 2021
1 dzień wolny od zajęć dydaktycznych na przeprowadzenie matury próbnej
   

Dodatkowe informacje