VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA I OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022

 

Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

01. 09. 2021r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22.

900

06. 09. 2021r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

1700

13. 10. 2021r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 

08. 11. 2021r.

Dzień otwartej szkoły.

1700

23. 12. 2021r.

– 31. 12. 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna.

 

05. 01. 2022r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 

10. 01. 2022r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

 

12. 01. 2022r.

Plenarna rada pedagogiczna.

 

14. 01. 2022r.

Koniec I okresu.

 

31. 01. 2022r.

Dzień otwartej szkoły.

1700

17. 01. 2022r.

– 30. 01. 2022r.

Ferie zimowe.

 

 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA II OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022
 

10.03.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

21. 03. 2022r.

Dzień otwartej szkoły.
Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas III.

1700

21. 04. 2022r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach III.

 

25. 04. 2022r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas III.

 

27. 04. 2022r.

Plenarna rada pedagogiczna klas III. 

 

14. 04. 2022r.

– 19. 04. 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

29. 04. 2022r.

Zakończenie zajęć w klasach III.

900

04. 05. 2022r.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego w programie Międzynarodowej Matury.

 

16. 05. 2022r.

Dzień otwartej szkoły.
Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas I i II.

1700

15. 06. 2022r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach I i II.

 

20. 06. 2022r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I i II.

 

22. 06. 2022r.

Plenarna rada pedagogiczna.

 

24. 06. 2022r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

900

 


 Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2021/2022

   

1.

15.10.2021r.
piątek

 

2.

02.11.2021 r.
wtorek

 

3.

12.11.2021r.
piątek

 

4.

02.05.2022r.
poniedziałek

 

5.

4.05.2022r.
środa

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (PP)

6.

5.05.2022r.
czwartek

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PP)

7.

6.05.2022r.
piątek

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PP)

8.

9.05.2022r.
poniedziałek

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PR)

9.

11.05.2022r.
środa

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PR)

10.

 10.03.2022r.
czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na przeprowadzenie matury próbnej.

Dodatkowe informacje