Organizacja pracy

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA  I OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2016 / 2017
 

1. 09. 2016r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17.

900

5. 09. 2016r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

1700

13. 10. 2016r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 
24. 10. 2016r. Dzień otwartej szkoły.

1700
23. 12. 2016r.
–  31. 12. 2016r.

Zimowa przerwa świąteczna.  
5. 01. 2017r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 
11. 01. 2017r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

1530
13. 01. 2017r. Plenarna rada pedagogiczna.

1035
16. 01. 2017r. Dzień otwartej szkoły. 

1700
13. 01. 2017r. Koniec I okresu.

 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA  II OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2016 / 2017
 

30. 01.2017r.

–12. 02. 2017r.

Ferie zimowe.

 

13. 03. 2017r.

Dzień otwartej szkoły.
Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas III.

1700

13.04.2017r.– 18. 04. 2017r. Wiosenna przerwa świąteczna.

 
19. 04. 2017r. Wystawienie ocen rocznych w klasach III.

 
24. 04. 2017r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas III. 1530
26. 04. 2017r. Plenarna rada pedagogiczna klas III.

1035
28. 04. 2017r. Zakończenie zajęć w klasach III.

900
4. 05. 2017r. Rozpoczęcie egzaminu maturalnego.

 
15. 05. 2017r. Dzień otwartej szkoły.
Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas I i II.
 
1700
14. 06. 2017r. Wystawienie ocen rocznych w klasach I i II.

 
19. 06. 2017r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I i II.

1530
21. 06. 2017r. Plenarna rada pedagogiczna.

1035
23. 06. 2017r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

900

 

 


 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2016 / 2017

 

Data

Uwagi

 31. 10. 2017r.
poniedziałek

 

2. 05. 2017r.
wtorek

 

 16. 06. 2017r.
piatek

 

 4. 05. 201r.

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (PP i PR)

 5. 05. 2017r.

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PP)

 8. 05. 2017r.

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PP i PR)

 12. 05. 2017r.

Pisemny egzamin maturalny z biologii (PR)

 16. 05. 2017r.

Pisemny egzamin maturalny z chemii (PR) i geografii (PR)

 
Dodatkowo planuje się 2 dni wolne od zajęć dydaktycznych na przeprowadzenie matury próbnej. Konkretna data zostanie podana po opublikowaniu właściwego komunikatu przez OKE.

 

 

 

Dodatkowe informacje