VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA I OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020
 

2. 09. 2019r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20.

900

9. 09. 2019r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

1700

11. 10. 2019r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 
21. 10. 2019r. Dzień otwartej szkoły.

1700

23. 12. 2019r.
– 
31. 12. 2019r.


Zimowa przerwa świąteczna.

 

19. 12. 2019r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 
7. 01. 2020r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

 
9. 01. 2020r. Plenarna rada pedagogiczna.

 
10. 01. 2020r. Koniec I okresu.

 
13. 01. 2020r. Dzień otwartej szkoły.

 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA II OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020
 

27. 01. 2020r.

9. 02. 2020r.

Ferie zimowe.

 

16. 03. 2020r.

Dzień otwartej szkoły.
Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas III.

1700

15.04.2020r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach III.

 

 
20. 04. 2020r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas III.

 
22. 04. 2020r.

Plenarna rada pedagogiczna klas III.   

9. 04. 2020r.
-
14.04.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

 
24. 04. 2020r. Zakończenie zajęć w klasach III.

900
4. 05. 2020r.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego w programie Międzynarodowej Matury

 
18. 05. 2020r. Dzień otwartej szkoły.
Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas I i II.
 
1700
17. 06. 2020r. Wystawienie ocen rocznych w klasach I i II.

 
22. 06. 2020r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I i II.

 
24. 06. 2020r. Plenarna rada pedagogiczna.

 
26. 06. 2020r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

900

 

 


 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2019/2020

 

Data

Uwagi

 31.10.2019r.
czwartek

 

 2.01.2020r.
czwartek

 

3.01.2020r.
piątek

 

12.06.2020r.
piątek

 

8.06.2020r.
poniedziałek 

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (PP i PR)
9.06.2020r.
wtorek 
Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PP)
10.06.2020r.
środa 
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PP i PR)
15.06.2020r.
poniedziałek 
Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PR)
16.06.2020r.
wtorek 
Pisemny egzamin maturalny z biologii (PR)
17.06.2020r.
środa 
Pisemny egzamin maturalny z chemii (PR) i informatyki (PR)
   

Dodatkowe informacje