Organizacja pracy

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA I OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018
 

4. 09. 2017r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18.

900

11. 09. 2017r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

1700

13. 10. 2017r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 
23. 10. 2017r. Dzień otwartej szkoły.

1700
23. 12. 2017r.
–  31. 12. 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna.  
3. 01. 2018r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 
8. 01. 2018r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

1530
10. 01. 2018r. Plenarna rada pedagogiczna.

1035
15. 01. 2018r. Dzień otwartej szkoły. 

1700
15. 01. 2018r. Koniec I okresu.

 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
ORGANIZACJA II OKRESU
W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018
 

12. 02. 2018r.
–25. 02. 2018r.

Ferie zimowe.

 

19. 03. 2018r.

Dzień otwartej szkoły.
Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas III.

1700

29. 03. 2018r.
– 3. 04. 2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna.

 
18. 04. 2018r. Wystawienie ocen rocznych w klasach III.

 
23. 04. 2018r.

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas III. 1530
25. 04. 2018r. Plenarna rada pedagogiczna klas III.

1035
27. 04. 2018r. Zakończenie zajęć w klasach III.

900
30. 04. 2018r.

Rozpoczęcie egzaminu maturalnego w programie Międzynarodowej Matury

 
4. 05. 2018r. Rozpoczęcie egzaminu maturalnego.

 
21. 05. 2018r. Dzień otwartej szkoły.
Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  zachowania dla uczniów klas I i II.
 
1700
13. 06. 2018r. Wystawienie ocen rocznych w klasach I i II.

 
18. 06. 2018r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I i II.

1530
20. 06. 2018r. Plenarna rada pedagogiczna.

1035
22. 06. 2018r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

900

 

 


 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2017/2018

 

Data

Uwagi

 2. 05. 2018r.
środa

 

 1. 06. 2018r.
piatek

 

 4. 05. 2018r.
piątek

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (PP i PR)

 7. 05. 2018r.
poniedziałek

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PP)

  8. 05. 2018r.
wtorek

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego (PP i PR)

 9. 05. 2018r.
środa

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (PR)

 10. 05. 2018r.
czwartek

Pisemny egzamin maturalny z biologii (PR)

 16. 05. 2018r.
środa

Pisemny egzamin maturalny z chemii (PR) i historii (PR)

 
Dodatkowo planuje się 2 dni wolne od zajęć dydaktycznych na przeprowadzenie matury próbnej. Konkretna data zostanie podana po opublikowaniu właściwego komunikatu przez OKE.

 

 

 

Dodatkowe informacje