Regulamin rekrutacji do klasy pre-IB i IB

UWAGA! Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego
dla uczniów 3 klas gimnazjum ubiegających się o przyjęcie do klasy 1p (pre-IB)
odbędzie się w dniu 25 maja 2017r. o godz. 9:00

 

           Rekrutacja Pre IB

Szczegółowe zasady rekrutacji do klasy 1p na rok szkolny 2017/2018 zostaną podane po ogłoszeniu terminów rekrutacji przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do końca kwietnia 2017r.

Ważne!:

Nabór do klasy Pre IB odbywa się na zasadach określonych w Zasadach i kryteriach rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, ale wcześniej uczeń musi uzyskać akceptację komisji rekrutacyjnej w zakresie języka angielskiego.

Podstawą do ubiegania się o przyjęcie do klasy Pre IB jak i IB jest pozytywne zaliczenie sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego, który odbywa się każdego roku pod koniec maja lub posiadanie certyfikatu o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 według europejskiego portfolio językowego. Aby przystąpić do sprawdzianu należy wcześniej złożyć podanie w sekretariacie szkoły:

Do pobrania

-wzór podania do klasy Pre IB

- do podania do klasy Pre IB trzeba dołączyć zaświadczenie o ocenach semestralnych uzyskanych w 3 klasie gimnazjum. Na zaświadczeniu powinna być umieszczona pieczątka szkoły i podpis wychowawcy klasy. Uczniowie posiadający certyfikat, który zwalnia ich ze sprawdzianu, składają w sekretariacie szkoły jego kopię wraz z potwierdzonym przez wychowawcę klasy zaświadczeniem o ocenach semestralnych uzyskanych w 3 klasie gimnazjum,

          Rekrutacja IB

Rekrutacja do klasy IB (po ukończeniu I klasy liceum) odbywa się na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym regulaminie obowiązującym podczas realizacji programu Międzynarodowej Matury w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Uczeń po ukończeniu klasy pierwszej liceum innej niż pre-IB ubiega się o przyjęcie do klasy IB w następujący sposób:
1. Składa do dyrektora szkoły podanie o przystąpienie do testu kompetencji z języka angielskiego wraz z wykazem ocen semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum.
2. Przedkłada dokumenty uprawniające go do zwolnienia z testu kompetencji z języka angielskiego (certyfikat FCE z oceną A, certyfikat CAE z oceną A, B lub C, certyfikat CPE z oceną A, B lub C).
3. Przystępuje do testu kompetencji z języka angielskiego, który odbywa się każdego roku na przełomie maja i czerwca lub jest z niego zwolniony.
4. Składa do koordynatora programu deklarację wyboru przedmiotów.
5. Wykazuje się co najmniej poprawną oceną z zachowania.
6. Uzyskuje promocję do klasy drugiej liceum.
7. Przedstawia świadectwo ukończenia 1 klasy z ocenami co najmniej dobrymi (4) z przedmiotów wybranych na poziomie HL i co najmniej dostatecznymi (3) z przedmiotów wybranych na poziomie SL.

UWAGA! Test kompetencji z języka angielskiego
dla uczniów 1 klas liceum ubiegających się o przyjęcie do klasy 1M (IB)
odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017r. o godz. 8:00.

Podania należy składać w sekretariacie szkoły do 1 czerwca 2017r.

Do pobrania

- wzór podania do klasy IB

- do podania do klasy IB trzeba dołączyć zaświadczenie o ocenach semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum. Na zaświadczeniu powinna być umieszczona pieczątka szkoły i podpis wychowawcy klasy. Uczniowie posiadający certyfikat, który zwalnia ich ze sprawdzianu, składają w sekretariacie szkoły jego kopię wraz z potwierdzonym przez wychowawcę klasy zaświadczeniem o ocenach semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum.

 

Pytania proszę kierować do pani Edyty Roman – koordynatora klasy IB :
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do sekretariatu szkoły tel. (41)36-76-165.

Dodatkowe informacje