UWAGA! Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego
dla uczniów 3 klas gimnazjum i 8 klas szkoły podstawowej 

ubiegających się o przyjęcie do klasy 1p (pre IB)
odbędzie się w dniu 23 maja 2019r. o godz. 9:00

           Rekrutacja Pre IB

Ważne!:

Nabór do klasy Pre IB odbywa się na zasadach określonych w Zasadach i kryteriach rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, ale wcześniej uczeń musi uzyskać akceptację komisji rekrutacyjnej w zakresie języka angielskiego.

Podstawą do ubiegania się o przyjęcie do klasy Pre IB jest pozytywne zaliczenie sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego (min. 50%), który odbywa się każdego roku pod koniec maja lub posiadanie certyfikatu o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 według europejskiego portfolio językowego (certyfikat FCE z oceną A, B lub C, certyfikat CAE z oceną A, B lub C, certyfikat CPE z oceną A, B lub C, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego). Aby przystąpić do sprawdzianu należy wcześniej złożyć podanie w sekretariacie szkoły:

 

Do pobrania

-wzór podania do klasy Pre IB (dla ucznia 8 klasy szkoły podstawowej)

-wzór podania do klasy Pre IB (dla ucznia 3 klasy gimnazjum)

- do podania do klasy Pre IB trzeba dołączyć zaświadczenie o ocenach semestralnych uzyskanych w 3 klasie gimnazjum lub 8 klasie szkoły podstawowej. Na zaświadczeniu powinna być umieszczona pieczątka szkoły i podpis wychowawcy klasy. Uczniowie posiadający certyfikat, który zwalnia ich ze sprawdzianu, składają w sekretariacie szkoły jego kopię wraz z potwierdzonym przez wychowawcę klasy zaświadczeniem o ocenach semestralnych uzyskanych w 3 klasie gimnazjum lub 8 klasie szkoły podstawowej.

          Rekrutacja IB

Rekrutacja do klasy IB (po ukończeniu I klasy liceum) odbywa się na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym regulaminie obowiązującym podczas realizacji programu Międzynarodowej Matury w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Uczeń po ukończeniu klasy pierwszej liceum innej niż pre IB ubiega się o przyjęcie do klasy IB w następujący sposób:
1. Składa do dyrektora szkoły podanie o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego wraz z wykazem ocen semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum.
2. Przedkłada dokumenty uprawniające go do zwolnienia ze sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego (certyfikat FCE z oceną A, certyfikat CAE z oceną A, B lub C, certyfikat CPE z oceną A, B lub C).
3. Przystępuje do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego, który odbywa się każdego roku na przełomie maja i czerwca lub jest z niego zwolniony.
4. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu kompetencji (min. 50%), składa do koordynatora programu deklarację wyboru przedmiotów.
5. Wykazuje się co najmniej poprawną oceną z zachowania.
6. Uzyskuje promocję do klasy drugiej liceum.
7. Przedstawia świadectwo ukończenia 1 klasy z ocenami co najmniej dobrymi (4) z przedmiotów wybranych na poziomie HL i co najmniej dostatecznymi (3) z przedmiotów wybranych na poziomie SL.

UWAGA! Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego
dla uczniów 1 klas liceum ubiegających się o przyjęcie do klasy 1M (IB)
odbędzie się
na przełomie maja i czerwca 2019r.

Podania należy składać w sekretariacie szkoły do 20 maja 2019r.

 

Do pobrania

- wzór podania do klasy IB

- zakres materiału do sprawdzianu kompetencji

- do podania do klasy IB trzeba dołączyć zaświadczenie o ocenach semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum. Na zaświadczeniu powinna być umieszczona pieczątka szkoły i podpis wychowawcy klasy. Uczniowie posiadający certyfikat, który zwalnia ich ze sprawdzianu, składają w sekretariacie szkoły jego kopię wraz z potwierdzonym przez wychowawcę klasy zaświadczeniem o ocenach semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum.

 

Pytania proszę kierować do pani Edyty Roman – koordynatora klasy IB :
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do sekretariatu szkoły tel. (41)36-76-165.

Dodatkowe informacje