Osiągnięcia - DSD

Osiągnięcia uczniów grup DSDII

 • co roku osiągamy sukcesy w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego „Deutschfreund”: w 2010r. Adrian Barwicki kl.2b otrzymał dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku 83, 48% i zajął III miejsce w województwie; Martyna Jończyk kl.2i zajęła V m.
  w woj., Tomasz Detka kl.2b zajął VI m. w woj., Wojciech Jakubowski kl.2b zajął IX m.
  w woj., Dominik Wzorek kl.2h zajął XI m.w woj., Aneta Stefańczyk 2h zajęła XVI m.
  w woj., Izabela Petz kl.2i zajęła XVIII m.w woj.
 • w 2011r. uczennica Hanna Niedzielska (kl.1m) zajęła pierwsze miejsce w etapie szkolnym oraz zakwalifikowała się do finału Konkursu Pięknego Czytania w Języku Niemieckim organizowanym przez Instytut Goethego w Krakowie.
 • w 2011r. uczennica klasy Ia gr.DSD Maria Borusińska zajęła pierwsze miejsce w etapie szkolnym ogólnopolskiego konkursu „Niemcy bez tajemnic”. W konkursie wzięli udział także: Anastazja Serek, Korneliusz Kopeć, Kamila Szczygieł, Katarzyna Zarzycka i Joanna Zwierzchowska z kl.I gr DSD.
 • w 2011r. Klaudia Binkowska kl.1e otrzymała dyplom laureata konkursu ogólnopolskiego „Deutschfreund”2011 i nagrodę pieniężną, uzyskała wynik 90, 63% i zajęła 14 miejsce w Polsce, a 1 w województwie świętokrzyskim; za uzyskanie bardzo dobrego wyniku powyżej 80% dyplomy uznania otrzymali: Julia Gutowska kl.1h i Inga Podstawka kl.1p uzyskały 88, 84% i zajęły II m. w woj., Anastazja Serek kl.1a i Sara Jeziernicka kl.1k uzyskały 88, 39% zajęły IV m. w woj.; Katarzyna Zarzycka kl. 1k uzyskała wynik 87, 05% i zajęła VI m. w woj., Zwierzchowska Joanna kl.1a uzyskała wynik 86, 16% i zajęła VII m. w woj., Maria Borusińska kl.1a uzyskała wynik 85, 71% i zajęła IX m. w woj., Kopeć Korneliusz kl. 1a uzyskał wynik 82% i zajął X m. w woj., Aleksandra Nowak kl.1e uzyskała wynik 83, 04% i zajęła XI m. w woj., Adrian Barwicki kl.3b uzyskał wynik 91, 52% i zajął I m. w woj., Izabela Petz kl.3i uzyskała wynik 85, 71% i zajęła V m. w woj.; Wojciech Jakubowski kl.3b uzyskał wynik 83, 04% i zajął VIII m.woj.; Hanna Niedzielska kl.2m i Tomasz Detka kl.3b uzyskali wynik 82, 59% i zajęli IX m. w woj., Dominik Wzorek kl.3h uzyskał wynik 82, 14% i zajął XI m. w woj.
 • 02.11.2011r. w etapie szkolnym 34. Olimpiady Języka Niemieckiego wzięło udział 5 uczniów z grupy DSD II
 • 16.11.2011r. w szkolnym etapie II Ogólnopolskiego Dyktanda z j. niemieckiego
  „Das Deutsch Diktat” wzięli udział uczniowie z grup DSD kl.1 i kl.3. 
 • w 2012r. wszyscy uczniowie zdali egzamin DSD II (8 osób). Najlepszy wynik indywidualny z egzaminu DSD II uzyskał Tomasz Detka (kl.3b)
 • 20.04.2012r. w I etapie IV Konkursu Pięknego Czytania w Języku Niemieckim: „Współczesne baśnie, mit czy rzeczywistość?" Pierwsze miejsce zajęła Klaudia Binkowska kl. 1e, drugie miejsce - Katarzyna Zarzycka kl. 1k, trzecie miejsce - Natalia Głusińska kl. 1k - uczennice z grupy DSII. W konkursie brały udział także uczennice z gr. DSDII: Maria Borusińska kl. 1a, Joanna Zwierzchowska kl.1a, Julia Gutowska kl.1h, Katarzyna Osuch kl.1h, Sara Jeziernicka kl.1k.
 • Do finału IV Konkursu Pięknego Czytania w Języku Niemieckim: „Współczesne baśnie, mit czy rzeczywistość?” zakwalifikowały się uczennice z grupy DSD II:
  Klaudia Binkowska (kl. 1e), Katarzyna Zarzycka (kl. 1k) i Natalia Głusińska (kl. 1k).
 • Do II etapu 36. Olimpiady z Języka Niemieckiego zakwalifikowały się uczennice z grup DSD: Borusińska Maria kl.2a, Ptak Augustyna kl.1f, Krzemień Katarzyna kl.1f, Chodurska Żaneta kl.1e.
 • Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego „Deutschfreund 2012” organizowany przez stowarzyszenie JERSZ – ŁOWCY TALENTÓW z Wrocławia. W skali kraju w konkursie uczestniczyło 1347 uczniów z klas I LO; 1147 uczniów z klas II LO i 816 z klas III LO.
  15 uczniów z naszej szkoły uzyskało powyżej 180 punktów
  zajęli miejsca punktowane przez komisję.

Najlepsze uczennice z grup DSD otrzymały dyplom laureata konkursu i nagrodę pieniężną 250zł: Maria Borusińska (kl.2a) uzyskała 210 punktów (93, 75%), zajęła
4 miejsce w Polsce
,a 1 w woj. świętokrzyskim, Augustyna Ptak (kl.1f) uzyskała 206 punktów (91, 96 %), zajęła 6 miejsce w Polsce, a 1 w woj., Katarzyna Krzemień (kl.1f) uzyskała 205 punktów (91,52 %), zajęła 8 miejsce w Polsce, a 2 w woj. Dyplomy uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, powyżej 85% otrzymały uczennice z grup DSD: klasy 1 – Junior: Malarczyk Ilona kl.1b Chodurska Żaneta kl.1e; klasy 2, 3 – Student: Podstawka Inga kl.1m.Dyplomy uznania za uzyskanie dobrego wyniku, powyżej 80% otrzymały uczennice z grup DSD: klasy 1 – Junior: Kołacz Anna kl. 1b; klasy 2, 3 – Student: Klaudia Binkowska kl.2e, Jeziernicka Sara kl.2k, Serek Anastazja kl.2a, Zwierzchowska Joanna kl.2a, Głusińska Natalia kl.2k.

Dodatkowe informacje