Segregacja śmieci

W lipcu 2013 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadzane zmiany mają charakter systemowy i dotyczą wszystkich mieszkańców. Zmiany  dotyczą ułatwienia mieszkańcom oddawania odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwie domowym i premiują postawę ekologiczną – niższe opłaty za segregowane śmieci.

Cele projektu:

-przygotowanie ankiety dotyczącej świadomości uczniów na temat zasadności recyklingu i ich postawy ekologicznej

-analiza i ocena informacji zebranych podczas przeprowadzania ankiety wśród uczniów naszej szkoły

-podjęcie decyzji w związku z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi o uczestnictwie szkoły w selektywnej zbiórce odpadów

Jak widać na poniższych wykresach nauczyciele, rodzice i uczniowie znają zagadnienia związane z recyklingiem i potrzebą segregacji odpadów, choć najlepiej wypadli nauczyciele .

 

 

 

1. Czy znajome są Pani/Panu zagadnienia związane z recyklingiem?

recykling

recykling2

recykling3

 


 

2. Czy zna Pani/Pan zasady segregacji odpadów komunalnych?

odpady2 odpady3

odpady

 


 

3. Czy uważa Pani/Pan za zasadne segregowanie śmieci?

segregowanie segregowanien

segregowanie2

 


 

 

4. Czy jest Pani/Pan za segregacją odpadów na terenie naszej szkoły?

 

szkole3 szkole1

szkole2

 

 


 

 

Odpady towarzyszą ludzkości od zarania. Mieli z nimi do czynienia ludzie zarówno żyjący w jaskiniach 3000 lat p.n.e. jak i królowie w średniowieczu. Mamy z nimi do czynienia i my. Niestety skala odpadów z jaką musimy uporać się wzrasta każdego dnia. Dlatego właśnie takie ważne jest aby każdy z Nas włączył się w proces selektywnej zbiórki odpadów oraz ich recyklingu. Dzięki takiemu podejściu wszyscy będziemy mogli żyć w mniej zanieczyszczonym środowisku, oddychać świeższym powietrzem i pić czystszą wodę. Mając na uwadze, te ważne informacje Nasza Szkoła mocno zaangażowała się w akcję
„W obronie Ziemi – recykling”.

W najbliższym czasie dokonamy:

  • tematyczną pogadankę dla każdej z klasy w Naszej Szkole, jak stać się świadomym mieszkańcem Naszej Ziemi, czyli dobrze poznać zagadnienia segregacji odpadów - cennych surowców wtórnych, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przyrodę i Nasze najbliższe środowisko życia przed zniszczeniem

Przeprowadziliśmy:

  • diagnozę Naszej Szkolnej Społeczności Uczniowskiej dotyczącą potrzeby recyklingu środowiska
  • wyboru najlepszych prac plastycznych z kolorowymi pojemnikami do segregacji odpadów, popularnie zwanych dzwonami, które maja Nas zachęcić do mądrego śmiecenia

 

Pamiętajmy !!!

Na co dzień, każdy z Nas ma możliwość wpływu na ilość oraz rodzaj wytwarzanych odpadów

 

Dodatkowe informacje