Przedmiot konkursu:
zaprojektować i zbudować wehikuł-zderzak, w którym surowe jajko puszczone swobodnie z wysokości 2 m nie rozbije się.

Uczestnicy:

w konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły indywidualnie lub drużynowo – maksymalnie 3 osoby w drużynie.

Wehikuł:

wehikuł-zderzak może być zbudowany z dowolnych materiałów, ale jego wymiary nie mogą być większe niż: 30 cm x 30 cm x 30 cm.

Termin:

udział w konkursie należy zgłosić nauczycielowi fizyki

najpóźniej do 29 maja 2013

Kryteria oceny

Wehikuły-zderzaki będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  • wielkości
  • wagi
  • składu
  • skuteczności.

 

 

 

Przebieg konkursu:

Demonstracja prac konkursowych odbędzie się 3 czerwca. Prezentacji musi dokonać przynajmniej jeden członek drużyny. Jajka będą wręczone uczestnikom w dniu konkursu, na 5 minut przez demonstracją. Jury złożone z nauczycieli fizyki naszej szkoły dokona oceny projektów zgodnie z następującymi kryteriami:

 

1. wielkość wehikułu – X1 - wehikuł przekraczający przepisowe wymiary otrzymuje 0 punktów, wehikuł o wymiarach poniżej wymaganych otrzymuje 1 punkt.

 

2. waga – X2 wehikułu w gramach oznacza liczbę przyznanych punktów w tej kategorii.

 

3. skład – X3 liczba materiałów, z których wehikuł jest zbudowany

 

4. skuteczność – X4 jeśli jajko po wylądowaniu pozostanie całe 1 punkt,
rozbite 0.

Ostateczna ocena jest wynikiem działania

Ocena= x1*(x2+100*x3)*x4

Zwycięzcą zostanie autor wehikułu o najniższej ocenie, ale różnej od 0.

 

Dodatkowe informacje