Otrzymaliśmy bardzo radosną wiadomość – kolejny raz wszyscy uczniowie klas trzecich z grupy DSD zdali egzamin!!!! Czternaścioro uczniów z grupy DSD II (Deutsches Sprachdiplom) przystąpiło w grudniu ub. r. do egzaminu dyplomowego z języka niemieckiego, który składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. Przeprowadzony został na prawach niemieckich przez przedstawiciela ZfA p. Sabine – Maya Schlattner. Ogromne gratulacje dla wyjątkowej czternastki i nauczyciela języka niemieckiego -
pani Sabiny Filipiak.


Egzamin zdali:


1) Binkowska Klaudia (kl.3e)

2) Borusińska Maria (kl.3a)

3) Dubik Anna (kl.3d)

4) Głusińska Natalia (kl.3k)

5) Jeziernicka Sara (kl.3k)

6) Kopeć Korneliusz (kl.3a)

7) Nawara Wiktoria (kl.3a)

8) Osuch Katarzyna (kl.3h)

9) Podstawka Inga (kl.2m)

10) Serek Anastazja (kl.3a)

11) Szczygieł Kamila (kl.3a)

12) Święcicki Jakub (kl.3d)

13) Zarzycka Katarzyna (kl.3k)

14) Zwierzchowska Joanna (kl.3a)

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!

Nasze liceum jako jedyne w województwie świętokrzyskim oraz jedno z nielicznych w Polsce przygotowuje uczniów do prestiżowego Dyplomu Języka Niemieckiego stopnia II B2/C1 Sekretariatu Ministrów Kultury w Niemczech (Deutsches Sprachdiplom Stufe II, zwany w skrócie DSD II).

DSD II to egzamin na najwyższym poziomie znajomości języka niemieckiego możliwy do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec. Poziom w/g wytycznych Wspólnej Europejskiej Ramy Referencyjnej – C1. Na świecie dyplom
ten posiada już ponad 14000 absolwentów. Uczniowie otrzymują gratyfikację
za poniesiony trud - z egzaminem DSD II i polską maturą mogą podjąć studia  
w Niemczech, a w czasie nauki otrzymują stypendia krajoznawcze i językowe.

VI LO oferuje kontynuację programu DSD B2/C1 i przygotowuje 
do egzaminu w klasie z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego
w oparciu o współpracę ze stroną niemiecką.
Zajęcia prowadzone są w grupach międzyoddziałowych w wymiarze 6 godzin tygodniowo, niezależnie od wybranego profilu.

 

Od 2009 r. wszyscy uczniowie z grup DSD w VI LO zdają egzaminy
ze znakomitymi wynikami i otrzymują również nagrody za uzyskanie najwyższych wyników indywidualnych.


Absolwenci programu DSD z VI LO studiują w Niemczech i w Polsce
na prestiżowych uczelniach wyższych.

Dodatkowe informacje