Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny znany od 20 lat wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne. W tym roku w konkursie wzięło udział 1574 uczniów z klas pierwszych ponadgimnazjalnych, 1279 uczniów z klas drugich, 781 uczniów z klas trzecich. Poniżej prezentujemy tabelę rankingową, która zawiera informacje na temat wyników naszych uczniów.

            Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tabela rankingowa

Dodatkowe informacje