Szkolna Drużyna Sanitarna VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach

KALENDARIUM i STATYSTYKA    

1. Została powołana do życia w roku szkolnym 1997/98, początkowo w niewielkim, ośmioosobowym składzie, ale już w pierwszym roku działalności wzięła udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK na etapie rejonowym, zajmując II miejsce - zaraz za zespołem z I LO im. S. Żeromskiego, które przez wiele lat dzierżyło w Kielcach palmę pierwszeństwa w zakresie wyszkolenia przedmedycznego młodzieży.

2. Pierwsze 3 lata działania drużyny to stały rozwój ilościowy szkolącej się młodzieży. W roku 2000 w pracy drużyny brało udział ponad 30 osób.

3. Jednocześnie trzykrotnie z rzędu zajmowaliśmy II miejsce w rejonowym etapie Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK (ciągle za Żeromskim).

 4. Następne dwa lata to dalszy rozrost szeregów drużyny, aktywne uczestnictwo najbardziej doświadczonych jej członków w różnorodnych akcjach promocji zdrowia i pierwszej pomocy na terenie Kielc i poza miastem, także pokazy pierwszej pomocy dla mieszkańców Kielc. Uczestniczyliśmy  w pokazach technik ratownictwa medycznego w Parku Miejskim, na Placu Wolności, na lotnisku w Masłowie, w ośrodku harcerskim w Sielpi. Uczestnictwo w tych imprezach utrwalało poczucie spełniania ważnej roli społecznej, potrzebę takiego działania oraz kształtowało postawy prospołeczne.

5. Ten szeroki wachlarz działań – bardzo potrzebnych i społecznie cennych – nie spowodował jednoczesnego podniesienia efektów udziału w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. W ciągu tych dwóch lat zajmowaliśmy w eliminacjach rejonowych raz IV, raz VI miejsce.

6. Jednak już w roku 2001/2002 pozbawiliśmy Żeromskiego prymatu zajmując w eliminacjach rejonowych I miejsce i przechodząc do etapu okręgowego (wojewódzkiego). Od tego momentu co roku wygrywaliśmy w etapie rejonowym, ale poprzeczka stawiana na etapie okręgowym, gdzie przez wiele lat zwyciężał Ostrowiec Świętokrzyski, była ciągle zbyt wysoko, jak na nasze możliwości.

7. Jednak ciągły rozwój drużyny, współpraca z Państwową Strażą Pożarną (szczególnie z p. Leszkiem Mączką, instruktorem kwalifikowanej pomocy medycznej), a także stałe poszerzanie kręgu wciąż samodoskonalących się absolwentów naszego liceum, byłych liderów drużyny, często studentów medycyny, pielęgniarstwa i podobnych kierunków, którzy z chęcią włączali się do pomocy w kształceniu młodszych koleżanek i kolegów – zaczęło powoli przynosić efekty. Pierwszy udział w eliminacjach okręgowych to w efekcie III miejsce, potem dwukrotnie II miejsce, a w 2005 roku w Sandomierzu pokonaliśmy Ostrowiec Świętokrzyski zajmując I miejsce i wzięliśmy udział w etapie centralnym w Bielsku Białej (zajmując 12 miejsce na 17 drużyn biorących wówczas udział w rywalizacji)

8. Od 2004 roku członkowie Drużyny Sanitarnej zaczynają doskonalić swoje umiejętności na zewnętrznych kursach pierwszej pomocy zarówno organizowanych przez PCK, jak też przez ZHP. W 2005 roku po raz pierwszy taki kurs samodzielnie zorganizowaliśmy w naszym liceum – udział w nim wzięło 18 osób. Od tego czasu corocznie organizujemy tzw. podstawowy kurs pierwszej pomocy PCK (16 godzin dydaktycznych) obejmujący od dwóch do czterech 16 – 20 osobowych grup młodzieży, czasami także z udziałem młodzieży z innych szkół. Ogółem w ramach tych kursów przeszkoliliśmy około 400 osób, przy czym członkowie drużyny sanitarnej nie tylko brali udział w szkoleniach jako uczestnicy, ale także byli pozorantami w scenkach szkoleniowych oraz asystowali w wykładach i ćwiczeniach, doskonaląc własną wiedzę.

9. Około 10 osób spośród najbardziej zaangażowanych w pracę drużyny zasiliło skład Kieleckiej Grupy Ratownictwa PCK działającej przy Zarządzie Okręgowym PCK w Kielcach. Część z nich wyjechała na studia poza Kielce, bądź już rozpoczęła pracę zawodową. Ale jeszcze dzisiaj w składzie Grupy są 3 osoby z dawnego składu drużyny, w tym dwoje tegorocznych absolwentów naszego liceum.

10. Odrębnym tokiem od 2005 roku szła praca samej drużyny. Promocja działalności drużyny spowodowała, że liczba chętnych zaczęła przerastać możliwości organizacyjne. Skoro zgłoszonych na początku każdego roku szkolnego do Drużyny Sanitarnej było przeciętnie 80 – 120 osób (oczywiście liczba ta w końcu roku szkolnego spadała mniej więcej o 40 %), potrzebne było zorganizowanie pracy nawet w czterech grupach, czyli przez cztery dni w tygodniu pracowaliśmy w szkole, a w weekendy zdarzały się wyjścia na pokazy na Placu Wolności, w Parku Miejskim, na ul. Sienkiewicza czy w innych miejscach, a także udział w zabezpieczaniu medycznym imprez masowych – jak chociażby dwukrotnie rajd Enduro – tutaj udział brali najbardziej doświadczeni członkowie drużyny. Niestety – w 2009 roku musieliśmy ograniczyć ilość grup do dwóch – częściowo z uwagi na zdrowotne problemy opiekuna drużyny.

11. Po dwóch latach udziału w eliminacjach okręgowych (II miejsca) w 2008 roku ponownie zwyciężyliśmy i po raz drugi wzięliśmy udział w eliminacjach centralnych w Sławie (k/Zielonej Góry)

12.  W 2009 roku w Kielcach przegraliśmy eliminacje okręgowe z Ostrowcem jednym punktem!!!, zajmując drugie miejsce. Ale w 2010 roku odbiliśmy to sobie z nawiązką wygrywając z tym samym Ostrowcem aż czternastoma punktami!. I znowu – to już trzeci raz – jedziemy na zawody centralne. I znowu do Bielska Białej.

STATYSTYKA   

1. Ośmiokrotnie  zajmowaliśmy I miejsce, trzykrotnie II, raz IV i raz VI miejsce w rejonowych eliminacjach Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Od ośmiu lat jesteśmy niekwestionowanym liderem wśród szkolnych drużyn pierwszej pomocy w Kielcach.      

2.W ciągu ostatnich ośmiu lat trzykrotnie wygrywaliśmy etap okręgowy (wojewódzki) Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.    

3. Trzykrotnie (wliczając rok 2010) braliśmy udział w centralnych eliminacjach wspomnianych Mistrzostw.    

4. Od 2005 roku zorganizowaliśmy blisko 15 podstawowych kursów pierwszej pomocy (16 godzinnych), które ukończyło (kursy kończą się teoretycznym i praktycznym egzaminem) ok. 200 osób.    

5. W ramach zajęć pozalekcyjnych Szkolnej Drużyny Sanitarnej szkoliło się w ciągu 13 lat funkcjonowania drużyny ponad 500 osób, z czego około 300 zakończyło szkolenie egzaminem wewnętrznym, a blisko 60 to osoby, które prawie cały trzyletni okres edukacji w VI LO poświęciły aktywnej pracy w drużynie, kształcąc się i doskonaląc swoje umiejętności, pełniąc również funkcje instruktorskie jako asystenci opiekuna drużyny.      

6. W ciągu minionych 13 lat członkowie Szkolnej Drużyny Sanitarnej nie tylko reprezentowali szkołę w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, ale przede wszystkim promowali nasze liceum uczestnicząc w różnorodnych pokazach i akcjach promocji zdrowia na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego.    

7. Korzystając z przychylności i pomocy zespołów kierujących naszą szkołą w ciągu wielu lat działania drużyny wspólnie wyposażyliśmy drużynę w podstawowe narzędzia do doskonalenia umiejętności ratowniczych (dzisiaj mamy już dwa fantomy do nauki resuscytacji i aparat do nauki defibrylacji), a tym samym Szkolna Drużyna Sanitarna stała się dźwignią podnoszącą poziom kształcenia młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w naszej szkole.

Opracowano w 2010 roku.

 


 

ANEKS

 

W 2010 roku w eliminacjach centralnych Mistrzostw zajęliśmy 4 miejsce w Polsce

W 2011 roku również w eliminacjach finałowych 5 miejsce w Polsce

W 2012 roku wskoczyliśmy na „pudło” zdobywając brązowy medal, 3 miejsce w Polsce

Dodatkowe informacje