Wybierając klasę DSD w VI Liceum w Kielcach uczniowie mogą zdawać bezpłatny egzamin B2/C 1. Pozytywny wynik daje uczniom prawo do podjęcia nauki na wybranej niemieckojęzycznej uczelni bez zdawania dodatkowego egzaminu językowego.


Uczniowie w klasie z DSD

  • uczą się 6 godzin języka niemieckiego tygodniowo
  • są dzieleni na grupy pod względem stopnia zaawansowania,
  • mogą rozwijać swoje umiejętności na kółkach pozalekcyjnych z języka niemieckiego
  • przygotowują się do licznych konkursów szkolnych i pozaszkolnych
  • mogą pogłębiać sprawności językowe w czasie wyjazdów do krajów niemieckiego obszaru językowego w ramach projektów edukacyjnych Europejskiego Centrum Młodzieży oraz poprzez wymianę zagraniczną


Koordynatorem programu DSD jest p. Sabina Filipiak

Dodatkowe informacje