VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach zostało przyjęte w dniu 26.11.2008r do grona „Szkół Partnerskich Przyszłości”- „Schulen Partner der Zukunft” (PASCH). Program ten obejmuje 1000 szkół na całym świecie. W trakcie uroczystości Attaché Kulturalny Jan –Philipp Sommer oraz koordynatorka Programu Rządowego Niemiec ds. Języka Niemieckiego Dorothea Burdzik wręczyli pani dyrektor Renacie Walęckiej certyfikat PASCH.

Jednocześnie nadano naszej szkole tytuł Szkoła Partnerska Republiki Federalnej Niemiec i przyjęto do grona liceów przygotowujących do dyplomu z języka niemieckiego DSD II (C1) Sekretariatu Ministrów Kultury w Niemczech.

Dodatkowe informacje