23.06.2020r. o godz. 900 odbędzie się sprawdzian kompetencji z języka niemieckiego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do grupy z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego – DSD II.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka niemieckiego oraz kandydaci posiadający dyplom potwierdzający kompetencje z języka niemieckiego na poziomie A2 lub B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji w ramach ubiegania się o przyjęcie do programu DSD.

Zainteresowani proszeni są o dostarczenie kopii certyfikatu lub zaświadczenia zwalniającego ze sprawdzianu.

Aby przystąpić do sprawdzianu należy złożyć podanie w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2020r. Podanie należy złożyć drogą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Dalsza rekrutacja odbywa się na zasadach ogólnych określonych w Zasadach i kryteriach rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego na rok szkolny 2020/2021.

Pytania proszę kierować do pani Sabiny Filipiak – szkolnego koordynatora programu DSD II. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 


Materiały do ściągnięcia:

Organizacja sprawdzianu kompetencji

Podanie o przystąpienie do sprawdzianu do grupy  DSD

Zakres materiału na sprawdzian kompetencji językowych DSD do grupy DSD

Dodatkowe informacje