(dla absolwentów gimnazjum i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej) 

23.05.2019r. o godz. 900 odbędzie się sprawdzian kompetencji z języka niemieckiego  dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do grupy z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego – DSD II.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka niemieckiego oraz  kandydaci posiadający dyplom potwierdzający kompetencje z języka niemieckiego na poziomie A2 lub B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji w ramach ubiegania się o przyjęcie do programu DSD. Zainteresowani proszeni są o dostarczenie kopii certyfikatu lub zaświadczenia zwalniającego ze sprawdzianu (potwierdzonej za zgodność z oryginałem w sekretariacie szkoły).

Aby przystąpić do sprawdzianu należy złożyć podanie w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2019r. do godz. 1500.

Dalsza rekrutacja odbywa się na zasadach ogólnych określonych w Zasadach i kryteriach rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego na rok szkolny 2019/2020.

Pytania proszę kierować do pani  Sabiny Filipiak – szkolnego koordynatora programu DSD II. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)


Materiały do ściągnięcia:

Organizacja sprawdzianu kompetencji - absolwenci gimnazjum

Organizacja sprawdzianu kompetencji - absolwenci szkoły podstawowej

Podanie o przystąpienie do sprawdzianu do grupy  DSD  - absolwenci gimnazjum

Podanie o przystąpienie do sprawdzianu do grupy  DSD  - absolwenci szkoły podstawowej

Zakres materiału na sprawdzian kompetencji językowych DSD do grupy DSD

Dodatkowe informacje