Strona główna

50 lat w „Słowackim” 1960-2010

Z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia szkoły nakładem Wydawnictwa Jedność ukazała się książka poświęcona historii liceum pt.: 50 lat w „Słowackim” 1960-2010.

Ambicją autorów tejże publikacji było opracowanie na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych książki, która z jednej strony pozwoliłaby zebrać historię VI Liceum Ogólnokształcącego oraz osób z nim związanych, z drugiej zaś strony ukazałaby szkołę taką, jaką jest współcześnie - z perspektywy XXI wieku.

Książka zawiera m.in. kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii istnienia placówki, wizerunki wszystkich dyrektorów Liceum. Przedstawione informacje są bogato ilustrowane zdjęciami, które zgromadzono na podstawie analizy unikatowych materiałów archiwalnych.

Istotną częścią publikacji są wspomnienia emerytowanych nauczycieli (E. Domańskiej, W. Dybki, E. Nowakowskiej, J. Patulskiej, J. Pietruszki), znanych absolwentów (S. Góźdź, M. Kusztal), byłego dyrektora Liceum A. Jaskóły, nauczyciela polonisty i metodyka M. Miazgi czy tych, którym losy szkoły na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci nie były obce (A. Sygut). Na podstawie ich wspomnień i refleksji każdy czytelnik z łatwością odtworzy atmosferę dawnego Liceum.

Rozdział Słowacki w XXI wieku ukazuje wszystko to, co stanowi o wyjątkowości Liceum w ostatniej dekadzie. Redaktorzy przedstawili najważniejsze osiągnięcia uczniów i nauczycieli w licznych olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych, dodatkowo zaś opisali najważniejsze projekty edukacyjne, które zostały zrealizowane w Liceum w ostatnich latach (m.in. program Międzynarodowej Matury, certyfikat DSD).

Druga część publikacji to Skorowidz osobowy, który zawiera listę wszystkich dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz absolwentów Liceum z podziałem na klasy i ich wychowawców z lat 1961-2010.

 

Wszyscy zainteresowani publikacją mogą ją nabyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły bądź zamówić, wpłacając minimalną kwotę dwudziestu pięciu złotych na konto Rady Rodziców przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego.

 

50 lat w „Słowackim” 1960-2010, red. R. Walęcka, A. Majerowski, M. Stąpor, A. Wzorek, Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2010, (s. 194, papier kredowy, sztywna okładka, 74 zdjęcia).

Dodatkowe informacje