Psycholog : Urszula Kot

Pedagog: Aneta Grządziel

Godziny pracy:

                        Psycholog Urszula Kot        Pedagog Aneta Grządziel

poniedziałek        8.00-12.00                          10.30-15.30

wtorek              10.30-15.30                         8.00-12.00

środa                10.30-15.30                          8.00-12.30

czwartek            8.00-12.00                           10.30-15.30

piątek              8.00-12.00                            10.30-14.00          

W indywidualnych przypadkach możliwośc kontaktu w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 041 367 61 65 w.40
Informujemy również, iż psycholog oraz pedagog pełnią dyżury konsultacyjne podczas wszystkich dni otwartych szkoły.

Zapraszamy!

Staramy się pomóc w rozwiązywaniu wszelkich trudnych, życiowych problemów, a w szczególności:

- radzeniu sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych
- problemów w nauce,
- trudności adaptacyjnych oraz w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
- zaburzeń emocjonalnych i nerwicowych,

- problemów rodzinnych,
- kłopotów materialnych,
- problemów z wyborem dalszej drogi kształcenia,
- i wszystkich innych, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Doskonalenia umiejętności wychowawczych rodziców, a w tym:
- utrzymywania dobrych relacji z nastoletnim dzieckiem,
- motywowania dziecka do nauki i wysiłku poznawczego,
- wspierania w rozwiązywaniu problemów nastolatków.
Rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Doskonalenia umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci.
Prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego i obowiązków ucznia.
Profilaktyki uzależnień.

Dodatkowe informacje