Dyrektor

mgr Katarzyna Cedro

Wicedyrektorzy
mgr Katarzyna Mazur
mgr inż. Tomasz Pacak
mgr Anna Pakuła

Nauczyciele języka polskiego
mgr Katarzyna Cedro
mgr Małgorzata Kowalska
mgr Jarosław Machejko
mgr Adam Majerowski
mgr Małgorzata Miazga
mgr Elżbieta Rewucka
mgr Edyta Roman
mgr Joanna Sordyl
mgr Barbara Staniewska
mgr Anna Wzorek

Nauczyciele języka angielskiego
mgr Iwona Frąckiewicz
mgr Marek Jop
mgr Michał Komodołowicz
mgr Małgorzata Kułakowska
mgr Katarzyna Machnik
mgr Agata Szymańska
mgr Ewa Marszycka
mgr Grzegorz Plech
mgr Jolanta Rutczyńska
mgr Agnieszka Sekrecka
mgr Dorota Ucig

Nauczyciele języka niemieckiego
mgr Magdalena Charuba
mgr Sabina Filipiak
mgr Monika Kozłowska
mgr Agnieszka Łagowska
mgr Olga Wencelis

Nauczyciele języka rosyjskiego
mgr Dagmara Paluch

Nauczyciele języka hiszpańskiego
mgr Anita Stokowiec

Nauczyciele języka francuskiego
mgr Ewa Pindral
mgr Anita Stokowiec

Nauczyciele historii i wos
mgr Jacek Jaros
mgr Urszula Muszyńska
dr Marta Sala-Salwa
mgr Dariusz Stępień
mgr Małgorzata Szwed

Nauczyciele matematyki
mgr Agnieszka Kita
mgr Aneta Koniusz
mgr Magdalena Maciąg
mgr Mariola Mochocka
mgr Anna Pakuła
dr Joanna Sądel
mgr Beata Stachurska
mgr Marta Waldon

Nauczyciele fizyki
mgr Edyta Kucharz
mgr Małgorzata Kułakowska
mgr Agnieszka Pawlusek
mgr Joanna Pietruszka

Nauczyciele chemii
mgr Honorata Erdenberger
mgr Katarzyna Mazur
mgr Alina Pawlik
mgr Ewa Radom

Nauczyciele biologii i wdż
mgr Eliza Augustyn-Kotwica
mgr Katarzyna Chałupka-Odyas
mgr Krystyna Iwaniak
mgr Justyna Koziej
dr Justyna Marwicka
Filip Stanisławski

Nauczyciele geografii
mgr Agata Górniak
mgr Mariusz Kowalczyk
mgr Beata Ubowska

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości
mgr Teresa Wójcicka

Nauczyciele informatyki
mgr Gustaw Gromek
mgr Ewa Mirecka
mgr inż. Tomasz Pacak
mgr inż. Marcin Stąpor

Nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Kamila Borowiec
mgr Jarosław Haczkiewicz
mgr Jerzy Krawczyński
mgr Joanna Ptak
mgr Tomasz Sarna

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Krzysztof Jonak

Nauczyciele religii
ks. dr Andrzej Kaleta
mgr Krzysztof Jonak
mgr Piotr Kokocki

Nauczyciele filozofii
mgr Katarzyna Cedro
mgr Joanna Sordyl

Pedagog szkolny
mgr Aneta Grządziel

Psycholog Szkolny
mgr Urszula Kot

Nauczyciele bibliotekarze
mgr Jadwiga Gałązka
mgr Agnieszka Ołota
mgr Lidia Sabat

Dodatkowe informacje