Przetargi i ogłoszenia

Kielce, dnia 25.10.2018 r.

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach, działając zgodnie z § 4 ust 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 277/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Wykaz 


Dyrektor Liceum
Renata Walęcka

 

Dodatkowe informacje