Przetargi i ogłoszenia

Kielce, dnia 09.01.2018 r.

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach, działając zgodnie z § 4 ust 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 524/2010
Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Wykaz 


Dyrektor Liceum
Renata Walęcka

 

Dodatkowe informacje