Strona główna

Wirusy, Hillary Clinton i sparaliżowane muszki – wykład dla uczniów IB.

22 października uczniowie kontynuujący naukę biologii na poziomie podstawowym i rozszerzonym w programie Międzynarodowej Matury uczestniczyli w spotkaniu z panią Patrycją Kozik- rodowitą kielczanką będącą w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Cambridge. Pani Patrycja wygłosiła wykład w języku angielskim, którego tematem były: „Wirusy, Hillary Clinton i sparaliżowane muszki: Transport białek wewnątrz komórki”. Uczniowie po wysłuchaniu niezwykle ciekawych zagadnień z biologii komórki przedstawionych w formie animacji, zdjęć i filmów, mogli zobaczyć rekwizyty konieczne w pracy laboratoryjnej włączając żywe zmutowane muszki.

Pani Partycja Kozik jest ponadto posiadaczką dyplomu IB i po zakończonym wykładzie podzieliła się z uczniami swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z programem Międzynarodowej Matury. Poza tym odpowiadała na liczne pytania na temat studiów w Cambridge jak również sposobu prowadzenia badań na uniwersytecie.

Dodatkowe informacje