W grupie trzeciej znajdują się przedmioty nauk społecznych. Nasza szkoła, spośród tych przedmiotów oferuje do wyboru historię i geografię. Oba można studiować na poziomie standardowym lub wyższym.

Historia i geografia jako nauki społeczne nie są już takimi przedmiotami jakie znamy i pamiętamy z czasów starej szkoły. W czasie zajęć historii uczniowie poza poznawaniem losów świata, czy też wybranych krajów poznają jednocześnie teraźniejszą sytuację ekonomiczno – polityczną różnych zakątków, oraz bezbłędnie potrafią wskazać okres, czy wydarzenie w historii które je spowodowało. Historia to nauka łącząca przeszłość z teraźniejszością.

Geografia tymczasem zajmuje się współczesnymi problemami świata, takimi jak demografia, migracje, zachodzące zmiany klimatyczne , degradacja środowiska naturalnego, gospodarowanie zasobami nie tylko przyrodniczymi ale także ludzkimi. Uczniowie szczegółowo analizują dane demograficzne oraz wskazują skutki takich zjawisk jak eksplozja demograficzna czy negatywny przyrost naturalny, potrafią znaleźć przykłady krajów borykających się z takimi problemami na świecie, oraz zaproponować rozsądne rozwiązania. W przyszłości student geografii w systemie IB może z powodzeniem piastować rolę mądrego polityka czy też managera firm. Poza procesami społecznymi uczniowie w podobny sposób poznają zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym społeczeństw oraz jego zróżnicowaniem na świecie i przyczynami takich sytuacji; poznają także groźne zjawiska przyrodnicze zachodzące gwałtownie we współczesnym świecie: degradacja gleb, zmiany klimatyczne, niedobór wody czy znikająca bioróżnorodność lasów tropikalnych. Ponadto zdobywają wiedzę na temat zasobów energetycznych ziemi z naciskiem na ropę naftową oraz gaz ziemny, a także rozwijającą się energię nuklearną i alternatywną. Wszystkie powyżej wymienione zagadnienia składają się na pierwszy dział materiału.

Drugim działem materiału są tematy opcjonalne wybierane wspólnie przez nauczyciela oraz  uczniów. Dotychczas tematami takimi były na przykład zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobów wodnych. Temat ten jest szczególnie przydatny dla uczniów wybierających się na studia inżynieryjne. Kolejne zagadnienia dotyczyły planowania przestrzeni miejskiej. Dzięki tym tematom, absolwenci IB mogli z powodzeniem podjąć studia na kierunkach planistycznych czy też architektonicznych, gdyż zdobyli praktyczną wiedzę czym jest przestrzeń miejska i jak należy nią gospodarować aby miasto było przyjazne ludziom i środowisku. Ostatnie zagadnienia z działu opcji dotyczyły rekreacji, sportu i turystyki. Nie trzeba chyba wspominać jak pomocna jest wiedza zdobyta w trakcie zajęć przy podjęciu studiów na kierunkach związanych właśnie z turystyką. Uczniowie uczą się gospodarowania turystyką w obszarach zarówno miejskich jak i pozamiejskich, wiedzą na czym polega turystyka racjonalna czy ekoturystyka.

Ostatnim działem materiału jest globalizacja. Temat globalizacji obowiązuje jedynie uczniów poziomu wyższego. W trakcie długiego kursu globalizacji uczniowie kształcą umiejętność pisania esejów dotyczących zjawisk związanych z globalizacją, a zjawiska te obecne są wszędzie: w kulturze, w polityce, w ekonomii, a nawet w przyrodzie (globalne problemy związane z ochroną środowiska).

 gr_3

Uczniowie klasy matury międzynarodowej podczas zajęć w terenie.


Fieldwork

Dodatkowe informacje