W grupie piątej uczniom oferowany jest kurs matematyki na dwóch poziomach:

Standard Level - w wymiarze 4 godzin tygodniowo oraz

Higher Level - w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Treści programowe realizowane na obu kursach są podobne i obejmują między innymi algebrę, funkcje i równania, funkcje trygonometryczne, statystykę i rachunek prawdopodobieństwa oraz rachunek różniczkowy i całkowy. Kurs matematyki na obu poziomach zawiera treści programowe, które nie pojawiają się w polskim programie.

Kurs matematyki na obu poziomach jest kursem ciekawym, nowoczesnym  a co najważniejsze doskonale przygotowującym i ułatwiającym uczniom  dalsze kształcenie  na uczeniach wyższych.

Uczniowie, którzy wybierają kurs matematyki na poziomie Standard to najczęściej przyszli studenci nauk ekonomicznych, kierunków businessowych, studenci prawa, socjologii, psychologii, czy stosunków międzynarodowych. Chociaż matematyka nie jest ich wiodącym kierunkiem studiów i przedmiotem zainteresowania to jednak solidne podstawy  oraz umiejętność stosowania prostych technik matematycznych  jest bardzo przydatna w dalszym procesie kształcenia jak i w życiu codziennym.

Kurs matematyki na poziomie Higher Level  jest kursem intensywnym i wymagającym ale bardzo satysfakcjonującym. Uczniowie wybierający ten poziom są najczęściej  głęboko zainteresowani przedmiotem oraz  świadomi, że będą  wykorzystywać matematykę w swojej dalszej nauce i pracy. Będą to więc przyszli studenci matematyki, fizyki, informatyki oraz kierunków technicznych.

Realizacja  programu nauczania na obu poziomach zapewnia uczniom nie tylko możliwość zdobycia gruntownej wiedzy matematycznej ale umożliwia także spojrzenia na tę dziedzinę nauki w szerszy sposób. Elementy historii matematyki oraz jej  historycznych perspektyw  pozwalają dostrzec jej uniwersalność. Pokazanie związków matematyki z innymi dziedzinami nauki, czasem bardzo odległymi, jak sztuka czy filozofia, pozwala poznać jej piękno, prostotę i wielowymiarowość.

Dodatkowe informacje